easy responsive web building

MARINA VAN DAMME NETWERK

Hét netwerk voor jonge afgestudeerde vrouwen met ambitie en passie voor hun vak.

De Marina van Damme beurs wordt uitgereikt aan veelbelovende alumni van de drie technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente. Al deze winnaressen samen vormen het inspirerende, creatieve en actieve Marina van Damme netwerk. 

Verwelkomen

De Marina van Damme Beurs wordt jaarlijks uitgereikt aan 1 winnares per universiteit. Het netwerk zet zich in om het gedachtengoed van Mevrouw van Damme levend te houden en de nieuwe winnaressen te verwelkomen in het netwerk.

Verbinden

Het netwerk maakt de onafhankelijke leden sterker. De verbinding door overleg en sparren zorgt voor een sterkere positie in ons werk en leven. Verschillende achtergronden zorgen voor diversiteit, en voldoende overlap in ambitie en uitdagingen in carriere maken een hechte verbondenheid met elkaar.

Inspireren

De activteiten van het netwerk zijn ook naar buiten gericht op het inspireren van anderen. Door lezingen, workshops en communicatie van de beurs naar meisjes en jonge vrouwen bereiken wij een groot aantal.

IN HET NIEUWS

3 Dames uit het Netwerk verschenen in de laatste uitgave van Slash #16, het Alumni tijdschrift van de TU/e

MARINA VAN DAMME

MEET THE NETWORK

DE VERHALEN ACHTER DE GEZICHTEN

In 2006 heb ik de Marina van Damme prijs gewonnen, o.a. voor de oprichting van het Netwerk van Ondernemende Onderwijskundigen (www.netoo.nl). Alle leden zijn als Toegepast Onderwijskundige afgestudeerd aan de Universiteit Twente. In de loop van de tijd ben ik me als onderwijskundige steeds meer gaan focussen op de wereld van kunst en cultuur. De betekenis van de kunsten is in mijn ogen ontzettend groot, zowel op maatschappelijk als sociaal-emotioneel vlak. Ik vind het heel inspirerend om daar een bijdrage aan te leveren. Naast mijn werk als onderwijskundige ben ik eigenaar van Muziekhuis Deventer, een locatie waar muziekdocenten met een eigen lespraktijk lessen geven en met elkaar samenwerken. In de periode 2009-2011 heb ik de Masteropleiding Strategisch management in de non-profit sector gevolgd, aan de Universiteit Utrecht. Kort samengevat zijn de rode lijnen in mijn werk: onderwijskunde, ondernemerschap, management en kunst en cultuur.

Joyce Kuiken studeert af in 2006 aan de TU Delft als architect met een passie voor lichtgewicht en mobiel bouwen. Na werkervaring opgedaan te hebben bij een aantal architectenbureaus, besluit zij in 2009 de sprong in het diepe te wagen, en start eggworks – studio for lightweight architecture. Enkele maanden na oprichting wint zij de Marina van Damme-beurs en krijgt daarmee de mogelijkheid om in Dessau Duitsland aan de Anhalt University of Applied Sciences te gaan studeren bij het Institute for Membrane and Shell technology [IMS]. Hier komt zij in aanraking met gridshells, een lichtgewicht constructiemethode waarmee grote overspanningen op bijzondere wijze gevormd kunnen worden. Binnen verschillende onderzoeksprogramma’s heeft zij een ontwerptool ontwikkeld waarmee gridshells in de 21e eeuw door ontwerpers toegepast kunnen worden; door middel van interactief modelleren en digitaal produceren een duurzame architectuur mogelijk maken die op vele manieren licht te noemen is. Ook heeft zij zich gericht op innovatieve lichte bouw- en ontwerpmethoden in de woningbouw. 

Dankzij de Marina van Damme beurs ben ik in 2005 gestart met de Master Bewegingswetenschappen aan de VU Amsterdam. Daarvóór heb ik Industrieel Ontwerpen gestudeerd aan de TU Delft, en erna ben ik begonnen met een promotieonderzoek. Het doel van het onderzoek was een nieuwe methode te ontwikkelen voor het diagnosticeren van lage rugklachten. Omdat een belangrijke oorzaak van rugklachten ligt in het mechanisch falen van de structuren in de rug, richtte het onderzoek zich op het meten van stijfheden van de tussenwervelschijf door middel van trillingsoverdracht. Natuurlijk is dit onderzoek nog niet afgerond, wetenschappelijk onderzoek is nooit klaar, maar ben ik inmiddels gepromoveerd en aan het werk in het LUMC. Daar ben ik aangesteld als stafadviseur Medische Techniek en geef ik zorgverleners advies over met name medische apparatuur. Dit betekent dat ik help bij grote aanschaftrajecten, vaak Europese aanbestedingen, risico analyses verricht op nieuw in te richten zorgprocessen, regelgeving in de gaten houdt enz. Eigenlijk alles rondom veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg. Een mooie uitdaging!

The Marina van Damme grant gave me the opportunity to translate the methods that I had developed during my PhD to a new application using top-notch equipment in the department of Radiology in the UMC Utrecht. This short appointment as a post-doc in the UMCU had given me the opportunity to work with the newest techniques in my field of research and to find out where the bridge between clinical questions and technology should be built. It turned out that this one year appointment set the backbone of my carreer thus far; I was able to establish grant funding to go abroad to do part of my research in the US and when I returned to the Netherlands I was able to start a new research project that aims to use novel Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) methods for treatment selection in patients with breast cancer. At the moment I am working as assistant professor at the UMCU and the main focus of my research is using MRS and MRI in diagnosis and treatment selection of cancer.

 In 2010 I started a PhD on microfluidic desalination within the BIOS Lab on Chip a Group with the intention to start a company afterwards. The Marina van Damme grant enabled me to collaborate with the group of Prof. Han at MIT in Cambridge by visiting the group for a month. In addition the Marina van Damme grant allowed me to follow a business development course and to perform a market study, whicht has lead to the start of LocSense in 2015. LocSense provides products which enables product developers and researchers to develop medicine and diagnostic devices in a more efficient, reliable and cost-effective manner. We provide the electrical detection to perform feasibility studies as wells as detection with interfacing to complete the product offer of our clients.

During my study period at the Faculty of Industrial Design I was always interested in the design of our future cities, how we would live, work and move around. Within my master Integrated Product Design, I specialized in Automotive design and graduated at Daimler AG with an interior of a sharing vehicle. I knew that I wanted to start something on my own that involved our future cities and this is how Rooflife started. With Rooflife we turn grey roofs into green ones by developing, designing and building roofgardens and other types of greenroofs. The Marina van Damme grant helped me in developing my skills to become a better entrepreneur. With the grant I already developed technical skills in this specific roofing industry, ending up with a certificate to show I am a true sustainable roofer. My interests for our future cities will certainly be stimulated this year with the help of the MvD grant.   

My name is Chantal Tax and I am doing research in medical imaging. I focus on diffusion MRI, a relatively new MRI technique that has the ability to map the connections in the brain non-invasively. The Marina van Damme grant allowed me to perform research at Harvard Medical School for 6 months. Here we investigated whether the fiber pathways in the brain are geometrically organized in “sheets”, a bit like the “warp and wheft” of fabric, and if they form layers in the brain, like “pages of a book”. We have developed mathematical methods to quantify this, which can help us to better understand the structure and development of the brain.  

I was born in Hanoi, the Capital of Vietnam and am now working as a research associate at the School of Environment, Resources and Management, Asian Institute of Technology, Thailand. I obtained MSc in Geo-information and Earth Observation on Natural Resources Management at ITC, University of Twente, The Netherlands. My field of research is natural resources management, ecosystem preservation for sustainable development. I proposed to use Marina van Damme grant to conduct a research to assess the impacts of land-use change on ecosystems and develop a win-win land-use plan in Cuu Long River Delta or Mekong River Delta, Vietnam, to protect the valuable ecosystems. In addition, I found there is a big gap between research and real policy making or between science and end-user need. By involving local stakeholders in the planning process my aim is to develop a simple methodology that is able to work within limitation of data and knowledge gaps. This can be widely applied in other developing areas and countries where data and knowledge is still limited.

I have studied Industrial Engineering and Management Science at the TU Eindhoven. After graduating, I have gained 7 years of working experience in supply chain and logistics, working both in operational and advisory jobs. Next to my work, my passion is helping people in developing countries and have done so a a volunteer in Kenya. I am a board member of the Cucu Foundation, which strives to give children in developing countries opportunities for the future. I work at ArgusI, a research advisory in supply chain management, specialized in optimization and collaboration. With the support of the Marina van Damme grant I have specialized myself in supply chain management in the humanitarian and development sector. I have set up a new branch within the company combining my professional expertise and my passion: ArgusI/Aid where we want to improve effective logistics and supply chain management in the humanitarian and development sector. We do this by offering consulting and knowledge sharing in the areas of our expertise in a collaborative and respectful manner.

Jenny de Boer is in 2007 afgestudeerd aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Zij is daarna aan de slag gegaan bij het Nederlands onderzoeksinstituut TNO. Sinds 2009 kan zij haar passie voor andere culturen kwijt in haar werk in projecten in en voor Afrika en Azië. Zij faciliteert namens TNO innovatieprocessen in ontwikkelingslanden en zit vaak met mensen met verschillende culturele achtergronden om tafel. Met de Marina van Damme beurs heeft Jenny de kans gekregen om haar kennis te verbreden op het gebied van culturele antropologie, een vakgebied welke van bijzondere relevantie is in het werk wat zij doet. Waar ontwerpers vooral kijken naar wat het probleem is en hoe ze dat met een nieuw product of dienst kunnen oplossen, gaan sociale wetenschappers meer kijken hoe dat probleem is ontstaan. Door (be)grip te krijgen op wat de invloed van (nieuwe) producten is op de cultuur en vice versa, hoopt zij zo meer producten en diensten te ontwikkelen die ook van toegevoegde waarde zijn voor de mensen in ontwikkelingslanden. dent culpa sequi veritatis.”

Ik wist al van jongs af aan dat ik de bouw in wilde. Nadat ik was afgestudeerd aan de TUDelft ben ik als architect aan de slag gegaan bij een groot architectenbureau. Howel de vaak utilitaire bouwprojecten uitdagende opdrachten waren, werd al snel duidelijk dat mijn werkterrein beperkt bleef tot de planfase op het kantoor, en niet op de bouwplaats. Dit maakte het werk voor mij een stuk minder interessant, want het gaat ten slotte om het daadwerkelijk realiseren van de ontworpen plannen. Met deze beurs heb ik de geweldige kans gekregen om bij te scholen, zodat ik de kennis van aannemers, managers en makelaars mij eigen kan maken. Met deze kennis op zak ben ik een onderneming gestart die op de particuliere markt gericht is. Ik bied een totaalpakket aan van taxaties en aankoopbegeleiding tot het ontwerpen en uitvoeren van grootschalige verbouwingen die de potentie van woningen maximaal benut. De architect maakt niet langer meer alleen een mooi plaatje, maar begeleidt het gehele proces. De architect als bouwmeester, zoals het vroeger ooit begon. 

Ik was in 2003 de eerste winnares van de Marina van Damme Award in Twente. De prijs was toen bedoeld voor vrouwelijk ondernemerschap. Ik heb de prijs gekregen omdat ik samen met twee collega’s een startup ben begonnen toen ik mijn baan als onderzoeker bij Ericsson Eurolabs kwijtraakte toen het bedrijf de vestiging Enschede geheel sloot. De startup, Twente Institute for Wireless and Mobile Communications, of WMC in het kort, bestaat nog steeds. WMC telt 14 medewerkers en we doen onderzoek, consultancy en productontwikkeling voor mobiele en draadloze communicatie. Naast mijn baan bij WMC heb ik altijd een dag per week bij de universiteit gewerkt om contact te houden met de academische wereld. Eerst als universiteit hoofddocent bij de Universiteit van Twente, en vanaf 2006 als deeltijdhoogleraar bij de Technische Universiteit Delft. Recentelijk ben ik benoemd tot deeltijdhoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven. Hier werk ik in de elektro-optische communicatiegroep van de Faculteit Elektrotechniek met als vakgebied de combinatie van draadloze en optische communicatie. 

Tamara Derksen studeerde in 2006 af als bouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven met als specialisme bouwfysica. Voor zij in 2011 als zelfstandig ondernemer aan de slag ging, was zij werkzaam in het onderwijs en onderzoek op de Technische Universiteit Eindhoven en bij een huisvestingsadviesbureau dat gespecialiseerd is in maatschappelijk vastgoed projecten. Als zelfstandige adviseert en begeleidt zij (maatschappelijke) organisaties die een duurzame en gezondere gebouwde omgeving nastreven. In de toekomst zal zij zich met haar onderneming meer gaan richten op de relatie tussen de psychische en fysieke gezondheid van de mens en gebouwen. In 2011 ontving Tamara de Marina van Damme beurs aan de Technische Universiteit Eindhoven, als stimulans voor vrouwelijke ingenieurs aan het begin van hun carrière. Zij ontving de beurs voor haar plan om de resultaten van het marktonderzoek dat zij voor de onderneming uitvoert te verwerken tot een publicatie in de vorm van een boek. 

How do you experience your environment as you get older? This is the question where my two fascinations meet each other: architecture and elderly people. In my graduation project at the TU Delft I researched the (care) needs of people with dementia in relation to their living environment. This research can be used as a guideline for designers. In this graduation study I experienced that too many questions are approached from the perspective of the discipline in which one operates. I believe the ageing issues needs an integral approach. I’d like to make the translation between the different disciplines and specialize as an architect in the elderly healthcare. To achieve this, I’m an architect at Lengkeek architecten en ingenieurs and at the same time I study Applied Gerontology at the Windesheim Zwolle, using the UfD-Marina van Dammegrant I won in 2013. This way I surround myself with people from different fields, to explore together the social developments around ageing in the (near) future. With this I hope to move forward in the design and building for and together with elderly.

Erica Coenen studeerde werktuigbouwkune aan de universiteit in Eindhoven. In 2012 promoveerde ze en ontving voor haar scriptie een Europese onderscheiding. Als materiaalkundige werkt Erica sinds 2011 bij TNO. Ze heeft een passie voor cijfers en het toegankelijk maken van complexe techniek. Sinds 2003 zet ze zich als vrijwilliger en coach voor de VSN. Ze heeft het jongerenbeleid vorm gegeven door uitdagingen voor de jongeren neer te leggen. Het doel is deze jongvolwassenen te inspireren om de regie over hun eigen leven te nemen en te ervaren hoe veel kracht dat geeft. Wat dacht je van een week zeilen op open zee en meedraaien in een echt scheepsteam! Uitdagend genoeg! De toekenning van de Marina van Damme beurs is voor mij een belangrijke katalysator in het realiseren van een voor mij persoonlijk zeer belangrijke doel; het versterken van de internationale samenwerking op het gebied van medisch onderzoek naar dysferline gerelateerde aandoeningen. Mijn levensstrategie is het streven naar een ambitieus carrierepad, gekenmerkt door onafhankelijkheid, persoonlijke innovatie en lef. 

The building industry uses 40% of the resources worldwide! In this conservative industry change does not come easily. We need smart design, innovation and collaboration in order to close the material cycle. Well what’s my idea? Early adopters are already designing with used goods, but it takes time to gather the right materials. When we can optimize the process of recycling and C2C, costs are reduced, and reuse can become a second nature. A glimpse of a future: the waste of building materials is brought back to zero. Modular building is common practice, and it is only natural for designers to include used goods in their designs. After their use, products and materials get ‘released’ and are made locally available for designers on a CrowdBuildingSite. With the WasteApp, people scan materials and goods as they become redundant and data is transferred to the CrowdBuilding site. Old materials tell us stories of former use and make us wonder…The grant has helped me build the CrowdBuildingSite (www.weremake.com) and take the first steps towards finding investors for the WasteApp.

Kaudie Bartelink is in 1995 afgestudeerd aan de Universiteit Twente bij de faculteit Toegepaste Onderwijskunde. Daarna heeft zij 10 jaar gewerkt bij Bouwradius Training & Advies; als cursusontwikkelaar en manager afdeling cursusontwikkeling. In 2005 is zij voor zichzelf begonnen als zelfstandig ondernemer waarin de dienstverlening sterk is komen te liggen op de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal, waaronder video.Klaudie is actief en houdt van natuur en avontuur. Ze klimt, duikt, mountainbiked en skiet in binnen- en buitenland. De videocamera speelt hierbij een belangrijke rol. Als vrijwilliger zet zij zich in voor het beschermen van de Noordzee met Duik de Noordzee schoon en Expeditie Doggersbank. Zij won de Vlissingen AD Natuurprijs en ontving een bijdrage van de Nationale Postcodeloterij voor Duik de Noordzee schoon. Op 25 mei 2011 ontving Klaudie de Marina van Damme Beurs om zich te kunnen bekwamen in het produceren van films door specialistische opleidingen te volgen.

Didactus noemt ze haar bedrijf. Afgeleid van didactiek: “de kunst van het onderwijzen”. Daar draait het om in haar werk. Thelma Stobbelaar studeerde in 2000 af bij de opleiding Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Na ervaring opgedaan te hebben in het bedrijfsleven en in het onderwijs, startte ze in 2004 haar eigen bedrijf Didactus advies & ontwikkeling. Op 10 november 2005 ontving ze de Marina van Damme-prijs, omdat ze als startende vrouwelijke ondernemer in zeer korte tijd een grote en diverse klantenkring had opgebouwd. Thelma ondersteunt docenten bij de ontwikkeling van goed onderwijs, zoals met het bedenken en inzetten van actieve(re) werkvormen en het gebruik van nieuwe media. Haar werkzaamheden doet ze met veel enthousiasme en betrokkenheid. Dat leidt tot tevreden klanten en een goed gevulde orderportefeuille. Zo heeft ze meer dan 10 jaar gewerkt voor de Politieacademie en nu al een aantal jaar voor de Universiteit Twente.

Nicole received her Master’s degree in Chemical Engineering from Twente University in 1996 after completing her traineeship at the University of Campinas in Brazil. With Shell she led a Mentoring Circle in Pernis and with GE she was a member of the GE Women’s Network Benelux steering Committee and Chair for the GEWN hub for the Bergen op Zoom region and volunteered in her local community while living in Switzerland. From September 2012 to December 2014 she participated for Shell as mentor in the Cherie Blair Foundation and currently she supports the Injaz UAE as a member of Junior Achievement (JA) Worldwide. JA is a partnership between the business community, educators and volunteers — all working together to inspire young people to dream big and reach their full potential. Nicole and her husband have four children and are based in Dubai. Due to international experience, she is fluent in English and Dutch and has working proficiency in French, Portuguese, Spanish and German.

After I graduated in Industrial Design Engineering at the TU Delft, I used the Marina van Damme grant to follow courses in Sociology and Philosophy at the Erasmus University in Rotterdam. This way I was able to broaden my design skills with knowledge on social issues and ethics. In 2009 I founded the first Dutch social design agency. Products have a huge impact on people’s lives; ranging from a specific personal situation to society as a whole. I’m passionate about this relationship between products and people. That’s why I design products and services with special attention for their social impact. This is what I call social design.

Currently, I work at University of Twente as a project manager. We work with secondary schools on educational project for school and teacher development. When I received the Marina van Damme award I was an entrepreneur. I adviced secondary schools about using IT for professional development of school and teachers and for innovation. I used the Marina van Damme grant to strengthen my enterprise: setting up a website and buying some material.

My name is Heleen de Hooge, married with Rob and we are living right now in the USA. I studied Chemical Engineering at the University of Twente and worked as a Chemical Engineer for DSM and Sabic for 7 years. I left the industry because I had the privilege to become a professional triathlete. I followed my heart and chose a career what made me happy. I got the Marina van Damme grant 1 1/2 years after becoming a professional athlete. I used it for traveling to races. I had an amazing career and I’m very grateful for that. I became European Long Distance Triathlon Champion in 2014 and won the Arizona Ironman in 2008. I’m a 4x Dutch champion as well. Again I started a new career in 2014. I’m now a lifestyle coach and personal trainer. I just started a new job here in Milwaukee were we moved in summer 2015 as a personal trainer. My motto is: “do the things you love to do and which make you a happy person, there are no limitations, everything is possible.”

Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface. MobiRise Website Builder creates responsive, retina and mobile friendly websites in a few clicks. Mobirise is one of the easiest website development tools available today. It also gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.

Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface. MobiRise Website Builder creates responsive, retina and mobile friendly websites in a few clicks. Mobirise is one of the easiest website development tools available today. It also gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.

Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface. MobiRise Website Builder creates responsive, retina and mobile friendly websites in a few clicks. Mobirise is one of the easiest website development tools available today. It also gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.